Per començar ací teniu la pràctica de platja d'arena tal i com la va disenyar Juanjo Bertomeu ja fa mes de 11 anys en el IES PORCAR (revisat)


Com fer un perfil de platja, recuperat d'un llibre incunable:
Castaño, M.L. et al (1981). La enseñanza por el entorno ambiental. Servicio Publicaciones MEC, Madrid, España.


I del mateix llibre, la construcció d'un mesurador d'angles


Làmines d'identificació in visu dels principals grups components del meiobentos


I ací el powerpoint de la pràctica
MEIOBENTOS